Strawberry Glazed (V)

Strawberry Glazed (V)

Regular price $6.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

Soft fluffy vegan ring doughnut, topped with our strawberry (vegan) icing and homer sprinkles